Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 140 kr/person
  • Efterlønsmodtager el. arbejdsledig, Roskilde 115 kr/person
  • Pensionist, Roskilde 115 kr/person

Kursusdage

  • 26-09-2023
    Tirsdag
    17:00 - 19:00

Beskrivelse

Hvad blev der af de fabrikker og erhvervsbygninger, som var for gode til at rive ned?

Hvordan endte forvandlingen for Roskilde Vandværk, Roskilde Kaserne, Spritfabrikken, DLGs kornsilo, grusgraven i bymidten, UNICON betonvarefabrik, garverierne, Roskilde Svineslagteri samt Thing og Arresthuset fra 1878?

Der knytter sig mange historier til de enorme omvæltninger, som ind imellem har været problematiske, vanskelige og meget omdiskuteret ...

Byvandringen slutter ved Thing- og Arresthuset.

Man skal være almindelig godt gående, da turen er ca 4,2 km lang.
Praktisk påklædning og fodtøj til dagens vejrlig.
Mødested ved Gimle, Helligkorsvej 2


Lignende kurser