Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere, da der er forskel på, hvilke kommuner, der giver tilskud til forskellige grupper af borgere. Du bliver derfor bedt om at indtaste din bopælskommune, hvorefter du får vist de priser, der er tilgængelige for dig.
  • Fuldt betalende 265 kr/person

Kursusdage

  • 08-06-2021
    Tirsdag
    16:00 - 17:30

Beskrivelse

Københavns Universitetsbygning ved Vor Frue Plads stammer fra slutningen af 1800 tallet. Men selve universitetet er meget ældre. Det går tilbage til 1479, hvor kong Christian I efter et besøg hos pave Sixtus Vl i Rom, havde fået tilladelse til at åbne et universitet i Danmark. Det er et af de ældste i Nordeuropa og indeholdt, ligesom andre europæiske universiteter i senmiddelalderen 4 fakulteter: Teologiske -, juridiske -, medicinske – og filosofiske fakultet. Universitetet var en by i byen med eget sprog latin, egen klædning, sort og - kan man sige - egen befolkning, idet universitetet kun var for mænd. Dette blev først ændret i slutningen af 1800-tallet, hvor også kvinder fik adgang til Københavns Universet. I dag er der ca. 40.000 studerende i København fordelt på universitetsafdelinger rundt om i byen.

Bemærk

Besøget omfatter rundvisning og foredrag ved intern guide. Mødested: Universitetet ved trappen på Vor Frue Plads.

Lignende kurser