Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere, da der er forskel på, hvilke kommuner, der giver tilskud til forskellige grupper af borgere. Du bliver derfor bedt om at indtaste din bopælskommune, hvorefter du får vist de priser, der er tilgængelige for dig.
  • Fuldt betalende 250 kr/person

Kursusdage

  • 22-07-2021
    Torsdag
    11:30 - 13:00

Beskrivelse

Vi får en historisk rundvisning på Kastellet ved en intern guide. De første skanser på det nuværende Kastels område blev opført af Chr. IV i begyndelsen af 1620-erne og blev kaldt Sankt Annæ Citadel. Fra 1662-64 blev skanseområdet ombygget af Fr. III med hjælp af den hollandske militærarkitekt Rüse. Fæstningen var i gamle dage selvforsynende på alle områder, praktisk i tilfælde af belejring. Satidig med at skanseanlægget blev opført, byggede man også portene, stokkene og magasinbygningerne. Først i 1700-tallet kom der en kirke i området samt en kommandørbolig. I de senere år har Kastellet gennemgået en reetablering og en tilbageførsel til anlæggets fordums pragt. Senest er Grevens Ravelin og Sjællands Ravelin og Ravelinbro blevet restaureret. Alt dette inklusiv morsomme fortællinger om livet og personerne fra Kastellet, skal vi opleve på rundvisningen, der foretages af en pensioneret militærperson, der tidligere har haft sin daglige gang på området.

Bemærk

Rundvisning ved intern guide (pensioneret militærperson) på Fæstningsanlægget Kastellet. Mødestedet er ved flagstangen på Kirkepladsen midt på Kastellet. Arrangeret af Pia Mengel, som I møder ved mødestedet ved et AOF Skilt.

Lignende kurser