Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 245 kr/person
  • Efterløn Brøndby, Brøndby 125 kr/person
  • Ledig over 50 år Brøndby, Brøndby 125 kr/person
  • Pensionist Brøndby, Brøndby 125 kr/person

Kursusdage

  • 24-10-2023
    Tirsdag
    13:30 - 15:30

Beskrivelse

I midten af 1700 tallet blev de fleste huse i Frederiksstaden opført, nogle for driftige handelsfolk, andre for adelige familier og i midten 4 palæer for adelsfolk, palæer der ultimo 1700 tallet blev købt af Chr. VII, da Christiansborg Slot nr. 1 brændte. I forbindelse med disse monumentale bygninger ville man også have en kirke opført for bydelens nye beboere. Men da Struense kom til magten, blev projektet standset på grund af den slunkne statskasse.
I 1874 købte handelsmanden CF Tietgen hele ruinen med henblik på at få kirken færdiggjort og i 1894 kunne kirken indvies. Pia Mengel vil fortælle mere om kirkens historie og dens inventar, inden vi går rundt i kirken på egen hånd, da det er en ”stillekirke”. Hun har forfattet et lille hæfte med forklaringer på kirkeinventaret. Efter besøget spadserer vi hen til Den Russiske Kirke, Skt. Alexander Nevskij, og går ind over Amalienborg Slotsplads på vejen. De første kristne tilhørte den katolske kirke med største helligdom i Rom. Denne kirke mente at paven var ufejlbarlig, og dette førte til bruddet med den romersk-katolske kirke omkring år 1000. Fra nu af havde man 2 retninger inden for den katolske tro: Den romersk-katolske og den græsk-katolske retning med hver sit overhoved henholdsvis i Rom og i Konstantinopel. Efter at prinsesse Dagmar blev gift med zar Alexander III af Rusland, blev en egentlig russisk kirke opført i København i 1883. Byggestilen blev russisk byzantinsk og blev bygget for penge doneret af den russiske zar. I dag tæller menigheden omkring 150 personer og drives udelukkende for private midler. Gudstjenesten afholdes på kirkeslavisk, og menigheden tæller mange nationaliteter fra Østeuropa og arabisk talende lande, Syrien og Libanon samt fra Balkan og Etiopien. I dag er der en voksende interesse for at høre om de forskellige trosretninger og se deres helligdomme. Vi har fået adgang til helligdommen, hvor vi udover foredrag om religionen og dens gudstjenester, ved en dansk kirkeværge fra kirken, får lejlighed til at beundre det særprægede og smukke kirkerum.

Bemærk

Besøget omfatter 2 rundvisninger inklusiv entré.
Du møder AOF's repræsentant Pia Mengel ved søjlerne.

Lignende kurser