Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldbetalende 995 kr/person
  • Efterlønsmodtager 697 kr/person
  • Ledige over 50 år 697 kr/person
  • Pensionist 697 kr/person

Kursusdage

  • 13-11-2021
    Lørdag
    08:00 - 15:30

Beskrivelse

Busturen gårtil den spændende ø i Storebælt: Sprogø,- et gammelt sørøver bosted.
Normalt er derikke adgang til øen, som i dag tjener som fuglerasteplads forår og efterår samtsom feriested om sommeren for ganske få og udvalgte familier. Allerede iStenalderen boede der mennesker på øen, i 900 tallet blev det sørøverborg og i1157 byggede Kong Valdemar den Store et af Danmarks første fæstningsanlæg.Fundamentet er stadig intakt. Hollænderne fik smag for øen i over 175 år ogforlod den først i 1691. Et herberg blevopført i 1571 for strandede gæster, og under Napoleonskrigene tog englænderneophold på øen i 1810. Siden 1814 har øen været statsejendom med kvindehjem ica. 40 år, feriekoloni for skolebørn i 1961 – 1976 for så endelig at blive basefor Storebæltsbroens byggeri i 1988 – 1998. Nu består øen af både Gl.- og NySprogø, som vi begge skal besøge, - den gamle ø til fods og den nye ø medbussen.
På GammelSprogø ser og bestiger vi bakken med Valdemar Den Stores borgfundament, hvorpåogså øens fyr står. På Ny Sprogø kører vi rundt langs ø-kanten og kommer underselveste Storebæltsbroen. Vi hører om øens historie, dens natur og dens fugleog dyr.
Efter ca. 2½timer på Sprogø kører vi ud og spise frokost.Mødested:

Lignende kurser