Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 560 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 490 kr/person

Kursusdage

 • 21-11-2022
  Mandag
  10:00 - 12:00
 • 28-11-2022
  Mandag
  10:00 - 12:00
 • 05-12-2022
  Mandag
  10:00 - 12:00
 • 12-12-2022
  Mandag
  10:00 - 12:00
 • 19-12-2022
  Mandag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

1800-1870 Romantik og romantisme:
Det følelsesmæssige får en fremtrædende plads i romantikken og indvarsles med to store åndelige bevægelser – organismetanken og nyplatonismen. De søger begge harmoni og helhed, men det er primært organismetanken der kommer til at sætte sig spor i litteraturen. Med Begivenheder som tabet af Norge, statsbankerotten og bombardementet af København sker der et skred i opfattelsen af tilværelsen som harmonisk og helhedsorienteret. Digterne får i højere grad fokus på det meningsløse og det dæmoniske og dermed afløser romantismen romantikken. Men det nye voksende borgerskab fastholder enkeltdele fra de to åndelige retninger og derved opstår begrebet biedermeierkulturen.


Dansk litteraturhistorie – Fra oldtiden til det 20. århundrede.

Den der sætter sig for at fortolke og analysere en tekst kan sammenlignes med detektiven, der indsamler spor i jagten på at løse mordgåden. Således kan viden om den litterære teksts samtid være et af de spor, der kan aftvinge teksten dens indre stemme. Væsentligt er det også at følge litteraturen fra dens mundtlige overlevering til dens skriftlige og mere genrespecifikke form. Ved kursusstart vil de politiske, religiøse, kulturelle og samfundsmæssige forhold blive gennemgået. Vi vil derefter i fællesskab læse og fortolke markante og tidstypiske litterære tekster. Alle tekster udleveres ved begyndelsen af kurset.

Lignende kurser