Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldbetalende 275 kr/person
  • Efterlønsmodtager, Brøndby 140 kr/person
  • Ledige over 50 år, Brøndby 140 kr/person
  • Pensionist, Brøndby 140 kr/person

Kursusdage

  • 04-03-2023
    Lørdag
    10:00 - 14:00

Beskrivelse

Kurset omfatter 4 timer med basal genoplivning og førstehjælp til hverdagens uheld som forbrændinger, sår og lignende.
På kurset lærer bl.a. du at give livreddende førstehjælp. Du vil lære at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (hjerte-lunge-redning) samt få en demonstration af en hjertestarter.
Endvidere vil du få oplyst, hvad der er vigtigt at gøre, hvis en person får hjertestop, en blodprop, et epileptisk- eller astmatisk anfald m.m.

Lignende kurser