Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Med små blik ind i Søren Kierkegaards filosofiske univers kommer vi tættere på hvad det vil sige at være menneske i Kierkegaards radikale tænkning om mennesket, med det helt særlige, eksistentielle projekt; At blive sig selv.

Vi tager udgangspunkt i mindre tekstuddrag fra dele af Kierkegaards kæmpe forfatterskab og hans centrale begreber om Eksistens og Selvet. Det kræver ingen forudgående kendskab til Kierkegaard for at deltage.

De tre kursusgange er fordelt på tre temaaftener i lyset af Kierkegaards eksistenstænkning, samt hverdagslige temaer i den samtid, vi lever i:

- At eksistere - introduktion til Kierkegaards eksistenstænkning - d. 23/9
- At vælge sig selv - mår alt er under forandring i (arbejds)livet - d. 7/10
- At elske - kærlighed om grunden i mig og den anden - d. 28/10

Lignende kurser