Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 680 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 595 kr/person

Kursusdage

 • 24-03-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 31-03-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 14-04-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 28-04-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 05-05-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 12-05-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

Romantikken og optakten til det moderne gennembrud:
Med romantikkens indtog får følelseslivet atter et legalt rum. Det udmønter sig i hele to store åndelige retninger: Organismetanken og nyplatonismen. Steffens introducerer den første retning i Danmark, mens nyplatonismen er en genopdagelse af Platons oprindelige tanker. Hegel indtager en dominerende plads i 1800-tallet med begreber som verdensånd og objektivitet. Grundtvig inspirerer med ordene ”menneske først, kristen så” den danske højskolebevægelse. Mill, Darwin, Marx og Feuerbach gør alle op med vedtagne normer og sandheder og kommer med nye bud på samfunds- og evolutionsopfattelser, kvindens stilling og religionen. Brandes bestiger talerstolen på Københavns universitet og giver med sin berømte foredragsrække om ”Hovedstrømninger i det 19de århundredes litteratur” startskuddet til det moderne gennembrud i norden.

Idehistoriske strømninger i Europa –fra antikken til det 20. århundrede.
Tilbage i 600-tallet f.Kr. dannede Grækenland grundlag for de demokratiske, kulturelle og filosofiske tanker, der kom til at præge Europas historie helt op til vor tid. Denne kursusrække kommer til at se nærmere på de religiøse, samfundsmæssige, filosofiske og videnskabelige strømninger i de forskellige perioder.  Ved begyndelsen af hvert kursusforløb vil de overordnede ideer blive gennemgået, og sammen vil vi læse og gennemgå nogle de markante filosoffer. Alle tekster udleveres ved kursets start.

Lignende kurser