Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 680 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 595 kr/person

Kursusdage

 • 28-10-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 04-11-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 11-11-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 18-11-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 25-11-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 02-12-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

Middelalderen:
Middelalderen bærer i høj grad præg af den katolske kirkens behov for at konsolidere sig og befæste sin magtposition. Grundstenene bygger navnlig på kirkefaderen Augustin. Med ham får vi det første gudsbevis indenfor kristendommen, og det efterfølges af Anselm af Canterbury og senere hen af Thomas Aquinas. Det er også Aquinas fortjeneste, at Aristoteles endelig bliver accepteret af kirken. På den litterære scene skriver Dante sit berømte værk: ”Den guddommelige komedie”, hvori han samler de tanker og ideer, middelalderen er udtryk for.

Idehistoriske strømninger i Europa –fra antikken til det 20. århundrede.
Tilbage i 600-tallet f.Kr. dannede Grækenland grundlag for de demokratiske, kulturelle og filosofiske tanker, der kom til at præge Europas historie helt op til vor tid. Denne kursusrække kommer til at se nærmere på de religiøse, samfundsmæssige, filosofiske og videnskabelige strømninger i de forskellige perioder.  Ved begyndelsen af hvert kursusforløb vil de overordnede ideer blive gennemgået, og sammen vil vi læse og gennemgå nogle de markante filosoffer. Alle tekster udleveres ved kursets start.

Lignende kurser