Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 560 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 490 kr/person

Kursusdage

 • 04-03-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 11-03-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 18-03-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 25-03-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 01-04-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

Frihed og ansvar:
Hvorvidt mennesket er ansvarlig for sine handlinger begrunder sig i, om man mener, vi er styret af skæbnetro, naturlove eller miljømæssige påvirkninger.  Og med ansvarlighed følger også spørgsmålet om, hvorvidt mennesket handler frit og har en fri vilje til at vælge eksempelvis sin egen livsbane. Det har filosoffer som d´Holbach, Sartre, Hospers, Schlick og Hegel meget forskellige synspunkter på.

Filosofi for begyndere:
Filosofi kommer af det græske ord philosophia, der kan oversættes til kærlighed til visdom eller ven af indsigt. Man betegner filosofien som en modervidenskab eller den første videnskab og dermed danner den baggrund for alle andre videnskaber. Filosofi dækker områder som etik, logik, erkendelsesteori og metafysik. 
Hensigten med dette kursus vil være at give en introduktion til de forskellige filosofiske retninger og filosoffer. Der kræves ingen forhåndsviden til faget og alle tekster udleveres ved kursets start. Man kan vælge at melde sig til et enkelt område eller hele kurset.

Bemærk

221-422

Lignende kurser