Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 680 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 595 kr/person

Kursusdage

 • 07-09-2021
  Tirsdag
  14:00 - 16:30
 • 21-09-2021
  Tirsdag
  14:00 - 16:30
 • 05-10-2021
  Tirsdag
  14:00 - 16:30
 • 12-10-2021
  Tirsdag
  14:00 - 16:30
 • 26-10-2021
  Tirsdag
  14:00 - 16:30
 • 09-11-2021
  Tirsdag
  14:00 - 16:30
 • 23-11-2021
  Tirsdag
  14:00 - 16:30
 • 07-12-2021
  Tirsdag
  14:00 - 16:30

Beskrivelse

Samtalecafeen er tænkt som en mulighed for at udveksle tanker og erfaringer i trygge omgivelser. Vi skal i fællesskab hver gang undersøge et nyt livstema igennem forskellige aktiviteter og god plads til egne tanker og fri tale. Samtalen vil bevæge sig igennem små oplæg, tekstcitater, associationer, stilhed, højtlæsning og lignende.  Vi skal veksle imellem tid til fordybelse og fælles samtale.

Coronakrisen har givet mange af os tid og behov for at standse op og tænke over livets store spørgsmål. Livet er fuldt af modsætninger, og det er godt at sætte ord på dilemmaer og længsler og lære noget om, hvad store tænkere og andre mennesker har tænkt om livets udfordringer. Der er ikke tale om terapi men om fordybelse i dagligdagen og den klassiske dannelse.

Tidligere gymnasielærer Bodil Heiede vil lede Samtalecafeen. Hun er uddannet cand.mag. i religion og historie og har erfaringer med forskellige typer samtalegrupper f.eks. filmklub, litteraturkreds, ældreklub, lektielæsning for indvandrere og flygtninge og refleksionsgrupper inden for Folkekirken. Religionsfaget er et alsidigt fag, der trækker på viden fra religionshistorie, religionssociologi, religionspsykologi, filosofi, etik, kirkehistorie og teologi. Alle disse fag kan være i spil, når man arbejder med de store livsspørgsmål. Inden for historiefaget har Bodil især arbejdet med kulturhistoriske emner og haft nytte af den kildekritik og den evne til at nærlæse tekster fra forskellige steder og perioder, som hører med til historiefaget.


Emneliste:

1. Ordsprog og fortælling
2. Opdragelse og leg
3. Fællesskab og længsel
4. Moral og næstekærlighed
5. Frihed og fornyelse
6. Sandhed og løgn
7. Godhed og ondskab
8. Sorg og glæde


1. Samtale: Sprog og fortælling
Sprog har været med menneskene siden urtiden. Vi skal høre et oplæg om de mange sider i sproget, der er knyttet til den fysiske verden, der omgiver os. Lydmalende ord, tegnord, symboler, billedtale og lignelser. Derefter skal vi arbejde med ordsprog, og den måde vi forstår os selv ved at lave fortællinger. Vi skal også tale om den interesse for menneskers evne til at fortælle, som findes inden for nutidens hjerneforskning og inden for psykologien.

2. Samtale: Opdragelse og leg
Menneskebørn skal lære meget mere end dyrebørn, og mennesker bliver ved med at lære igennem hele livet. Vi begynder med at tale om omsorgen for spædbørn som optakt til et oplæg om betydningen af leg, dramatisering og ritualer. Derefter skal vi arbejde med tankerne bag forskellige traditionelle børnelege, og sammenligne idealerne bag nordisk og samisk børneopdragelse. Til sidst taler vi om børnene skal tilhøre forældrene eller staten.

3. Samtale: Fællesskab og længsel
Mennesket er et socialt dyr med en bevidsthed, der rækker ud over dagen og vejen. Med inspiration fra et digt af Tom Kristensen taler vi om mennesket som et socialt dyr med længsler og åndelige behov. Vi skal derefter høre et oplæg om flokmentalitet og heltedyrkelse baseret på filosoffen Rene Girard. Vi skal beskæftige os med forskellige former for tab og nederlag ud fra en novelle af Cecil Bødker ”Den yderste dag” fra novellesamlingen ”øjet” og ud fra et citat fra Lars Løkke Rasmussens nyudgivne erindringer.

4. Samtale: Moral og næstekærlighed
Menneskelige samfund er baseret på tradition og idealer under forandring. Vi tager en samtale om nogle af de traditioner som navngivning, kønsroller og social kontrol, som overalt bidrager til sammenhængskraften i et samfund. Derefter skal vi arbejde med begreber som lykketik og pligtetik og gennemgå De ti bud og Janteloven. Næstekærligheden præsenteres igennem et par lignelser fra Ny Testamente, og vi slutter af med en samtale om samfundssind i forbindelse med coronakrisen.

5. Samtale: Frihed og fornyelse
Et af de store fælles idealer, som alle mennesker ser noget godt i er begrebet frihed. Vi skal høre et oplæg om det frihedsbegreb, der hører sammen med indførelse af demokrati. ”Frihed er det bedste guld i verden” synger vi i Højskolesangbogen, og eksistentialisterne besang friheden samtidig med at Sartre kaldte friheden en dom. Der bliver tid til at se på Kierkegaard og Løgstrups tanker om livet som en gave og høre en novelle af Ida Jessen: ”En udflugt” fra novellesamlingen ”Postkort til Annie” og til en afsluttende samtale om det enkelte menneskes personlige frihed.

6. Samtale: Sandhed og løgn
De fleste er betaget af sandheden og vil gerne høre om den. Vi begynder med et oplæg om sandhed som filosofisk begreb. En af pointerne uddybes gennem et humoristisk digt af Benny Andersen: ”Til efteråret”. Vi går i dybden med løgnens væsen gennem eksempler hentet fra psykologen Jordan Petersons bog: ”De 12 regler”. Der bliver tid til en samtale om fortielser og løgne, som måske fylder mere, end vi har lyst til at tro. Til slut præsenteres Kierkegaards syn på sandheden ud fra hans tolkning af Sokrates fra antikkens Grækenland.

7. Samtale: Godhed og ondskab
Ondskab findes muligvis, men forklares meget forskelligt. Som indledning taler vi om et berømt maleri fra renæssancen af Pieter Breugel, der hedder ”Fastens strid med fastelavn”. Derefter kommer der et oplæg om forskellige forklaringer på det onde med hovedvægt på psykologen Jordan Peterson. Dette følges af to eksempler på ondskab hentet dels fra en konfrontation med en fangevogter fra Auschwitz og dels ud fra en novelle af Cecil Bødker: ”Vædderen” fra novellesamlingen ”Øjet”. Til slut taler vi om godhed og den sårbarhed, der hører med til det gode.

8. Samtale: Sorg og glæde
Både i dyreverdenen og hos menneskene gives der udtryk for sorg og glæde. Mai-Britt Guldin har skrevet en udmærket lille bog, der hedder ”Sorg”, som er udkommet i serien Tænkepauser. Vi skal bl.a. beskæftige os med, hvorfor sorg er pinlig og tabuiseret. Derefter vender vi os til et par Kierkegaard-citater om sorg og til nogle af vores store salmedigtere Kingo, Grundtvig og Jakob Knudsen og deres beskrivelse af glæde. Vi tager en tur forbi Løgstrups tanker om de suveræne livsytringer og andre eksempler på, hvordan modsætninger kan leve med hinanden.


Bemærk

212-620

Lignende kurser