Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 560 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 490 kr/person

Kursusdage

 • 19-11-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 26-11-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 03-12-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 10-12-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 17-12-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

Etik:
Der eksisterer to typer at moralske vurderinger. De der foreskriver pligter og de der foreskriver hvilke handlingsmål man bør stræbe efter. Disse to typer kaldes også for deontologer og teleologer. De første mener at det er overvejelsen der ligger til grund for handlingen der tæller, mens teleologerne mener at det udelukkende skal måles på handlingens konsekvenser. Kant og Bentham repræsenterer hver sin retning indenfor etikken.

Filosofi for begyndere:
Filosofi kommer af det græske ord philosophia, der kan oversættes til kærlighed til visdom eller ven af indsigt. Man betegner filosofien som en modervidenskab eller den første videnskab og dermed danner den baggrund for alle andre videnskaber. Filosofi dækker områder som etik, logik, erkendelsesteori og metafysik. 
Hensigten med dette kursus vil være at give en introduktion til de forskellige filosofiske retninger og filosoffer. Der kræves ingen forhåndsviden til faget og alle tekster udleveres ved kursets start. Man kan vælge at melde sig til et enkelt område eller hele kurset.

Bemærk

212-423

Lignende kurser