Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 510 kr/person

Kursusdage

  • 04-06-2023
    Søndag
    10:00 - 15:00

Beskrivelse

Dette Kursus er gældende for alle erhvervskørsler med handicappede og andre gangbesværede og ældre.

SKAL fornyes senest hvert andet år.

Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop (3 timer)

Deltageren agerer ud fra tidligere lært kompetence og kan, både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person,

med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

Deltageren kan yde førstehjælp ved symptomer på blodprop i hjertet samt symptomer på tilstanden slagtilfælde.

Særtillæg: Del 2 af 'Førstehjælp ved ulykker' (1,5 timer)

Deltageren kan planlægge og udføre de nødvendige handlinger, der tilgodeser egen og andres sikkerhed. Deltageren kan ved anvendelse af ABC metoden

vurdere om en tilskadekommen har kritiske skader og håndtere disse, herunder bevidstløse med normal vejrtrækning og personer der er

truet af kredsløbssvigt/shock. Deltageren kan vurdere om der er behov for professionel hjælp, og tilkalde denne på et hensigtsmæssigt

tidspunkt. Deltageren kan give psykisk førstehjælp til tilskadekomne, i de første minutter, i forbindelse med ulykker.

Særtillæg: Førstehjælp til bevægelseshæmmede og ældre i flextrafik (0,5 time)

Deltageren kan handle ved akutte tilstande hos personer i kørestol eller lignende, fald fra kørestol eller fald ud af køretøj.

Ialt 300 minutters undervisning + 60 kr. i materialeforbrug, pr. deltager.


Lignende kurser