Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 680 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 595 kr/person

Kursusdage

 • 10-02-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 24-02-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 03-03-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 10-03-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 17-03-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 24-03-2023
  Fredag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

Oplysningstiden:
Det er de engelske empirister med Hume i spidsen, der er igangsætter af oplysningstidens idemateriale. Begreber som fornuft og oplysning bliver tidens løsen, og det er navnlig i Frankrig, at den finder sit mest markante udtryk. Voltaire kritiserer især Descartes rationalistiske naturopfattelse og bliver fortaler for en deistisk gudsopfattelse. Rousseau er optaget af uligheden mellem mennesker og argumenter for, at det bl.a. gennem opdragelse er muligt at ændre og ophæve denne ulighed. Kant udmærker sig med sit bidrag inden for især moralfilosofien med begreber som den gode vilje og det kategoriske imperativ.

Idehistoriske strømninger i Europa –fra antikken til det 20. århundrede.
Tilbage i 600-tallet f.Kr. dannede Grækenland grundlag for de demokratiske, kulturelle og filosofiske tanker, der kom til at præge Europas historie helt op til vor tid. Denne kursusrække kommer til at se nærmere på de religiøse, samfundsmæssige, filosofiske og videnskabelige strømninger i de forskellige perioder.  Ved begyndelsen af hvert kursusforløb vil de overordnede ideer blive gennemgået, og sammen vil vi læse og gennemgå nogle de markante filosoffer. Alle tekster udleveres ved kursets start.

Lignende kurser