Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 100 kr/person
  • Nedsat betaling 88 kr/person

Kursusdage

  • 23-11-2021
    Tirsdag
    14:00 - 16:30

Beskrivelse

Ondskab findes muligvis, men forklares meget forskelligt. Som indledning taler vi om et berømt maleri fra renæssancen af Pieter Breugel, der hedder ”Fastens strid med fastelavn”. Derefter kommer der et oplæg om forskellige forklaringer på det onde med hovedvægt på psykologen Jordan Peterson. Dette følges af to eksempler på ondskab hentet dels fra en konfrontation med en fangevogter fra Auschwitz og dels ud fra en novelle af Cecil Bødker: ”Vædderen” fra novellesamlingen ”Øjet”. Til slut taler vi om godhed og den sårbarhed, der hører med til det gode.


Samtalecafeen er tænkt som en mulighed for at udveksle tanker og erfaringer i trygge omgivelser. Vi skal i fællesskab hver gang undersøge et nyt livstema igennem forskellige aktiviteter og god plads til egne tanker og fri tale. Samtalen vil bevæge sig igennem små oplæg, tekstcitater, associationer, stilhed, højtlæsning og lignende.  Vi skal veksle imellem tid til fordybelse og fælles samtale.

Coronakrisen har givet mange af os tid og behov for at standse op og tænke over livets store spørgsmål. Livet er fuldt af modsætninger, og det er godt at sætte ord på dilemmaer og længsler og lære noget om, hvad store tænkere og andre mennesker har tænkt om livets udfordringer. Der er ikke tale om terapi men om fordybelse i dagligdagen og den klassiske dannelse.

Tidligere gymnasielærer Bodil Heiede vil lede Samtalecafeen. Hun er uddannet cand.mag. i religion og historie og har erfaringer med forskellige typer samtalegrupper f.eks. filmklub, litteraturkreds, ældreklub, lektielæsning for indvandrere og flygtninge og refleksionsgrupper inden for Folkekirken. Religionsfaget er et alsidigt fag, der trækker på viden fra religionshistorie, religionssociologi, religionspsykologi, filosofi, etik, kirkehistorie og teologi. Alle disse fag kan være i spil, når man arbejder med de store livsspørgsmål. Inden for historiefaget har Bodil især arbejdet med kulturhistoriske emner og haft nytte af den kildekritik og den evne til at nærlæse tekster fra forskellige steder og perioder, som hører med til historiefaget.


Bemærk

212-627

Lignende kurser