Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 390 kr/person
  • Arbejdsledig, Aarhus 345 kr/person
  • Pensionistpris, Aarhus 345 kr/person
  • Studerende, Aarhus 345 kr/person

Kursusdage

  • 07-05-2023
    Søndag
    09:00 - 17:00

Beskrivelse

HUSK.! INTET KØREKORT UDEN FØRSTEHJÆLP
Materialeudgift kr. 130 betales til underviseren når du møder ind.

NB! Husk ved tilmelding at oplyse cpr. nr og mail adresse, så underviser kan udfylde og sende kursusbevis.
Kurset omfatter orientering om grundlæggende førstehjælp samt hjertemassage og hjertestarter.

Følgende emner gennemgås på kurset:

Stands ulykken
Nødflytning
Livreddende førstehjælp
Alarmering
Almindelig førstehjælp
Trinvis førstehjælp, resume

Lignende kurser