Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 2130 kr/person

Kursusdage

 • 27-10-2022
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 03-11-2022
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 10-11-2022
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 17-11-2022
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 24-11-2022
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 01-12-2022
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 08-12-2022
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 12-01-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 19-01-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 26-01-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 02-02-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 09-02-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 23-02-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 02-03-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 09-03-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 16-03-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15
 • 23-03-2023
  Torsdag
  18:30 - 21:15

Beskrivelse

Duelighedsbevis / Navigation
Inkl. teoretisk og praktisk prøve

En navigatorisk uddannelse, der giver ret til at føre skibe op til 15 meter. Duelighedsbevis giver også ret til at føre speed-båd.

Hovedoverskrifterne for kurset er:

Søvejregler
- Du skal have kendskab og forståelse for reglerne om sejlads i indre danske farvande og sejlads i snævre løb og tæt på ruter og i nærhed af trafiksepareringsruter.
- Du skal kunne hvilke skibe der har hvilke dagssignaler, og hvilken lanterneføring de har. Du skal også kunne vigereglerne og tågesignaler, alt sammen for at forhindre sammenstød mellem skibe

Navigation
- Du skal have kendskab til opbygningen af og indholdet i søkort og havnelodser, forståelse for stedbestemmelse vha. GPS, ekkolod og kompaspejlinger samt vejrudsigter og disses betydninger for sikker sejlads og du skal kunne lave en sejladsplanlægning, lave en stedbestemmelse af positionen, identificere afmærkninger efter IALA system og foretage kursberegninger fra søkort til kompas og fra kompas til søkort.

Søsikkerhed og brand
- Du skal have kendskab til personligt sikkerhedsudstyr, promillesejlads, korrekt påklædning, kommunikation til andre skibe og land, søredning og årsager til brand ombord. Du får forståelse for styrker/svagheder med forskelligt sikkerhedsudstyr og hvordan brand i forskelligt materiale, f.eks. brandstof/el, skal bekæmpes. Du skal kunne lave en sikkerhedsinstruks for eget fartøj

Beskyttelse af havmiljøet
- Du får kenskab til håndtering af affald, tømning af holdingtanke og hvordan man undgår olie- og brændstofspil.


Efter endt kursus kan du gå op til eksamen med censor bemyndiget af Søfartsstyrelsen, i dels den teoretiske del og dels den praktiske del. Efter bestået eksamen i ovennævnte, udstedes der et "Duelighedsbevis" af Søfartsstyrelsen.

Der kan forventes en del hjemmearbejde.

Der må påregnes udgifter til bøger, søkort m.m. samt prøvegebyr.

Det materialer der skal bruges til kurset plejer vi at lave et fælles indkøb af, så får vi det rigtige materiale. 


Lignende kurser