Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Du skal have certifikat for lovligt at betjene en VHF-radio – også bærbare!

For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et såkaldt SRC-certifikat til betjening af radioudstyret. SRC står for 'Short range certificate'. Derudover skal man have et kaldesignalsbevis til sit fartøj. Når disse ting er i orden, må man installere VHF-radioen og anvende den.
Pensum Du undervises i bestemmelser vedrørende nød, il- og sikkerheds kommunikation og maritimt radiostyr af kategorierne VHF, DSC, EPIRB, SART, NAVTEX samt opbygningen af GMDSS-systemet i almindelighed.

Eksamen aflægges på et valgfrit tidspunkt for den enkelte kursist.
Hjemmearbejde Da kurset er intensivt vil opgaveløsning samt gennemgang foregå i grupper hhv. plenum undervejs i undervisningsforløbet.

Eksamen: For at kunne gå op til prøve i SRC kræves en alder på min.15 år.

Påregn udgifter til eksamensgebyr på ca. 500 kr. og udgifter til undervisningsmateriale på 600 kr. Undervisningsmateriale bestilles ved kursustilmelding og afregnes med underviseren, første undervisnings dag, hvor materialet udleveres.

Underviser Christian Hørby Jensen
Maskinmester, Underviser og Censor i fritidssejlads

Lignende kurser