Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 1190 kr/person
 • Pensionist Solrød 1040 kr/person

Kursusdage

 • 24-08-2022
  Onsdag
  19:00 - 20:50
 • 28-08-2022
  Søndag
  10:00 - 13:30
 • 31-08-2022
  Onsdag
  19:00 - 20:50
 • 07-09-2022
  Onsdag
  19:00 - 20:50
 • 11-09-2022
  Søndag
  10:00 - 13:30
 • 09-10-2022
  Søndag
  10:00 - 13:30
 • 26-10-2022
  Onsdag
  19:00 - 20:50
 • 02-11-2022
  Onsdag
  19:00 - 20:50
 • 06-11-2022
  Søndag
  10:00 - 13:30
 • 09-11-2022
  Onsdag
  19:00 - 20:50

Beskrivelse

Fuglene er fantastiske væsner, de kan en hel masse, som mennesket ikke kan. Flyvning er en af de evner, men de forskellige fuglearter har udviklet deres sanser, så de langt overgår menneskets.
Efterårets ”Lær fuglene at kende” kursus vil bl.a. beskæftige sig med deres sanser, deres ynglebiologi, deres adfærd, men også om deres træk som jo er relevant her i efteråret.
Ud over aftenkurset tager vi på tre feltture til træklokaliteter, for at øve feltkendskab.
Aftenundervisning: 6x2 lektioner på følgende datoer 24.8 – 31.8 – 7.9 – 26.10 – 2.11 – 9.11 (19:00-20:50).
Ture: 4x4 lektioner 28.8 - 11.9 - 9.10 og 6.11. Tidspunkt og lokalitet aftales.
v/biolog Bjarne Bo Jensen

 
 

Bemærk

Aftenundervisning: 6x2 lektioner på følgende datoer 24.8 – 31.8 – 7.9 – 26.10 – 2.11 – 9.11 (19:00-20:50).
Ture: 4x4 lektioner 28.8 - 11.9 - 9.10 og 6.11. Tidspunkt og lokalitet aftales.

Lignende kurser