Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 1085 kr/person
 • Pensionist Solrød 935 kr/person

Kursusdage

 • 05-04-2023
  Onsdag
  19:00 - 20:40
 • 12-04-2023
  Onsdag
  19:00 - 20:40
 • 19-04-2023
  Onsdag
  19:00 - 20:40
 • 23-04-2023
  Søndag
  09:00 - 11:35
 • 26-04-2023
  Onsdag
  19:00 - 20:40
 • 10-05-2023
  Onsdag
  19:00 - 20:40
 • 17-05-2023
  Onsdag
  20:00 - 22:00
 • 21-05-2023
  Søndag
  09:00 - 11:35
 • 24-05-2023
  Onsdag
  19:00 - 20:40
 • 03-06-2023
  Lørdag
  09:00 - 11:35

Beskrivelse

Hvert forår sætter fuglene deres hørlige og musikalske aftryk i naturen. Der er mange forskellige, og det kan være en udfordring at sætte navn på de enkelte stemmer.
Forårets fuglesang er naturligvis det mest iørefaldende, fuglene ytrer sig dog hele året, men udenfor ynglesæsonen er det først og fremmest kaldene der høres, og her er det alle arter, ikke kun sangerne der er aktive. Vi vil derfor også bruge tid på at studere fuglenes kald, og lære dem at kende.
Kurset består af to dele, dels en om fuglesangens funktion, og dels en, hvor vi koncentrerer os om at lære de forskellige fuglestemmer at kende, huskeregler mm. I den sidste del indgår fire ekskursioner, hvor vi øver stemmer i naturen.
Aftenundervisning: 6x2 lektioner på følgende datoer: 5.4 – 12.4 – 19.4 – 26.4 – 10.5 – 24.5 (19:00-20:40).
Aftentur: 1x2 timer 17.5 (kl. 20:00 - 22:00)
Morgentur - to søndage og en lørdag: 3x3 timer 23.4, 25.5, 3.6. Tidspunkt og lokalitet aftales.
v/biolog Bjarne Bo Jensen

 
 

Bemærk

Aftenundervisning: 6x2 lektioner på følgende datoer: 5.4 – 12.4 – 19.4 – 26.4 – 10.5 – 24.5 (19:00-20:40).
Aftentur: 1x2 timer 18.5 (kl. 20:00 - 22:00)
Morgentur - to søndage og en lørdag: 3x3 timer 23.4, 21.5, 3.6. Tidspunkt og lokalitet aftales.

Lignende kurser