Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Fuglene er fantastiske væsner, de kan en hel masse, som mennesket ikke kan. Flyvning er en af de evner, men de forskellige fuglearter har udviklet deres sanser, så de langt overgår menneskets.
Efterårets ”Lær fuglene at kende” kursus vil bl.a. beskæftige sig med deres sanser, deres ynglebiologi, deres adfærd, men også om deres træk som jo er relevant her i efteråret.
Ud over aftenkurset tager vi på tre feltture til træklokaliteter, for at øve feltkendskab.
Aftenundervisning: 7x2 lektioner på følgende datoer 1.9 – 8.9 – 15.9 – 22.9 – 29.9 – 6.10 – 13.10 (19:00-20:50).
Ture: 3x4 lektioner 5.9 - 19.9 og 10.10. Tidspunkt og lokalitet aftales.
v/biolog Bjarne Bo Jensen


 


 


Bemærk

Aftenundervisning: 7x2 lektioner på følgende datoer 1.9 – 8.9 – 15.9 – 22.9 – 29.9 – 6.10 – 13.10 (19:00-20:50).
Ture: 3x4 lektioner 5.9 - 19.9 og 10.10. Tidspunkt og lokalitet aftales.

Lignende kurser