Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 1050 kr/person
 • Efterlønsmodtager el. arbejdsledig, Roskilde 935 kr/person
 • Pensionist, Roskilde 890 kr/person

Kursusdage

 • 31-01-2022
  Mandag
  19:00 - 20:40
 • 05-02-2022
  Lørdag
  10:00 - 13:00
 • 07-02-2022
  Mandag
  19:00 - 20:40
 • 25-04-2022
  Mandag
  19:00 - 20:40
 • 30-04-2022
  Lørdag
  10:00 - 13:00
 • 02-05-2022
  Mandag
  19:00 - 20:40
 • 09-05-2022
  Mandag
  19:00 - 20:40
 • 16-05-2022
  Mandag
  19:00 - 20:40
 • 16-05-2022
  Mandag
  20:40 - 22:20
 • 28-05-2022
  Lørdag
  10:00 - 13:00

Beskrivelse

Hvert forår sætter fuglene deres hørlige og musikalske aftryk i naturen. Der er mange forskellige, og det kan være en udfordring at sætte navn på de enkelte stemmer.
Forårets fuglesang er naturligvis det mest iørefaldende, fuglene ytrer sig dog hele året, men udenfor ynglesæsonen er det først og fremmest kaldene der høres, og her er det alle arter, ikke kun sangerne der er aktive. Vi vil derfor også bruge tid på at studere fuglenes kald, og lære dem at kende.

Kurset består af to dele, dels en om fuglesangens funktion, og dels en hvor vi koncentrerer os om at lære de forskellige fuglestemmer at kende, huskeregler mm. I den sidste del indgår fire ekskursioner, hvor vi øver stemmer i naturen.

Første kursusaften og tur ligger allerede i januar, og det har den årsag, at flere arter begynder at synge meget tidligt; f.eks. mejserne. Fordelen er, at der på dette tidspunkt ikke er så mange stemmer at holde rede på. Derefter følger vi senere de forskellige arter efterhånden som de ankommer.
På de fire ture øver vi fuglestemmer i praksis.

Undervisningsplan:
Aftentimer – mandage 19:00 – 20:40
6x2 timer undervisning, 30.1, 7.2, 25.4, 2.5, 9.5, 16.5
1x2 timer aftentur, mandag 16.5 kl. 20:00 – 22:00
Morgenture, lørdage: 3x3 timer, 5.2, 30.4, 28.5

Lignende kurser