Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 100 kr/person
  • Nedsat betaling, Næstved 88 kr/person

Kursusdage

  • 29-11-2021
    Mandag
    14:00 - 16:00

Beskrivelse

”Vision Danmark””-om behovet for værdipolitisk tænkning i en tid, hvor demokratiet er truet udefra og ikke mindst indefra. Foredragsholderens analyse er, at folk er bekymrede for vores demokrati, de politiske værdierne mangler, følelsen af politisk afmagt vokser, det er endt i ugennemsigtig offentlig administration, regler og bureaukrati, og at individet er spærret inde i et overvåget, kontrolleret og styret liv, som vi accepterer, så længe vi får
hver vores bid af velfærdskagen. Behovet for værdidebat på vores betingelser er stort. Foredragsholderen har igangsat en kampagne offentligt om politisk nytænkning og lægger sine tanker frem til bred debat”.

”Magten har mange ansigter og kommer til udtryk overalt i vores liv. Vi udøver magt og udsættes for magt. Vores evne og vilje til at bruge magten og underlægge os magten har væsentlig indflydelse på kvaliteten af vores liv og vores opfattelse af frihed og lighed som demokratiets grundpiller.

I foredragsrækken ser vi på magtens mange ansigter. Vi ser video om, hvordan magten kommer til udtryk, hører historiske fortællinger om magten og drøfter, hvordan vi oplever magten. Foredragsholderen har skrevet flere bøger om demokratiets dramatiske historie og om magten både på
individ- og systemplanet. Foredragsrækken kan bidrage til, at vi bedre kan identificere magtens mange ansigter og dermed vende os mod magtmisbrug”.

Om mig selv:
Steen Ole Hedelund Jørgensen. Jeg er 68 år. Født og opvokset på Vestfyn på en landsbyskole, hvor jeg fik dannelse og pædagogik tæt ind livet både i skolen og barndomshjemmet. Efter sproglig studentereksamen fra Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg blev jeg færdig som journalist på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 1978. Jeg har altid søgt ny viden, taget flere uddannelser og efteruddannet mig. Det er sket på Silkeborg Seminarium,
hvor jeg er uddannet meritlærer med linjefagene kristendom og samfundsfag. Fra Aarhus Universitet har jeg en master i design og produktion af multimedier. Jeg har læst filosofi, teologi og dyrket min store interesse for at tilegne mig og formidle teoretisk og konkret forståelse af vores samfund og individets position. Jobmæssigt startede jeg efter journalistuddannelse i 1978 med det samme i Danmarks Radio, hvor jeg har arbejdet som udgående reporter på Østjyllands Radio, reporter på TV-Avisen og leder og redaktør i DR´s Provinsafdeling i Aarhus. Fra 1986-1991 var jeg direktør for et privat tv-produktionsselskab i Aarhus og direktør for arbejderbevægelsens lokale tv-station i det østjyske. Fra 1991 til i dag har jeg arbejdet som freelancejournalist i bl.a. TV-2 og Danmarks Radio, samt underviser, forfatter, foredragsholder og udvikler af kurser inden for temaer
som medier, politik og samfund. Jeg har haft job i folkeskolen, på højskoler og været leder af en friskole. Politisk var jeg som ung aktiv i den socialdemokratiske arbejderbevægelse både på Fyn og i Østjylland. I en periode var jeg formand for Socialdemokratiet i Aarhus Amt og medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. I 1983 lagde jeg det partipolitiske engagement på hylden og har siden dyrket den politiske interesse uden at være
medlem af et parti.

Bemærk

Der serveres kaffe med småkager i pausen     212-674

Lignende kurser