Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 100 kr/person
  • Nedsat betaling, Næstved 88 kr/person

Kursusdage

  • 18-10-2021
    Mandag
    14:00 - 16:00

Beskrivelse

”Pariserkommunen 1871 og voldsom arbejdskamp i Danmark i 1899” ”I sidste halvdel af 1800-tallet kom det mange steder i Europa til voldelige konflikter bl.a. i Paris i 1871. Arbejderne i Paris væltede med vold det siddende styr og proklamerede ”Pariserkommunen” med direkte demokrati og vedtog vidtrækkende politiske reformer. Efter 71 dage faldt det nye styre sidst i maj 1871. Ca. 40.000 mennesker mistede livet i gaderne i Paris under arbejdernes revolte. Men ideerne fra ”Pariserkommunen” døde ikke. De spredte sig til hele Europa også til Danmark og blev venstrefløjens idegrundlag.
I 1899 kom det til den alvorligste konfrontation i Danmarkshistorien mellem arbejdsgiverne og fagbevægelsen. Efter en række vilde strejker i foråret lockoutede arbejdsgiverne ca. 40.000 lønmodtagere. Danmark blev lammet. Efter fire måneders hård arbejdskamp blev der indgået et forlig.
”Septemberforliget” fik meget stor betydning for det danske arbejdsmarked. Det blev arbejdsmarkedets grundlov”. ”

”Magten har mange ansigter og kommer til udtryk overalt i vores liv. Vi udøver magt og udsættes for magt. Vores evne og vilje til at bruge magten og underlægge os magten har væsentlig indflydelse på kvaliteten af vores liv og vores opfattelse af frihed og lighed som demokratiets grundpiller.

I foredragsrækken ser vi på magtens mange ansigter. Vi ser video om, hvordan magten kommer til udtryk, hører historiske fortællinger om magten og drøfter, hvordan vi oplever magten. Foredragsholderen har skrevet flere bøger om demokratiets dramatiske historie og om magten både på
individ- og systemplanet. Foredragsrækken kan bidrage til, at vi bedre kan identificere magtens mange ansigter og dermed vende os mod magtmisbrug”.

Om mig selv:
Steen Ole Hedelund Jørgensen. Jeg er 68 år. Født og opvokset på Vestfyn på en landsbyskole, hvor jeg fik dannelse og pædagogik tæt ind livet både i skolen og barndomshjemmet. Efter sproglig studentereksamen fra Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg blev jeg færdig som journalist på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 1978. Jeg har altid søgt ny viden, taget flere uddannelser og efteruddannet mig. Det er sket på Silkeborg Seminarium,
hvor jeg er uddannet meritlærer med linjefagene kristendom og samfundsfag. Fra Aarhus Universitet har jeg en master i design og produktion af multimedier. Jeg har læst filosofi, teologi og dyrket min store interesse for at tilegne mig og formidle teoretisk og konkret forståelse af vores samfund og individets position. Jobmæssigt startede jeg efter journalistuddannelse i 1978 med det samme i Danmarks Radio, hvor jeg har arbejdet som udgående reporter på Østjyllands Radio, reporter på TV-Avisen og leder og redaktør i DR´s Provinsafdeling i Aarhus. Fra 1986-1991 var jeg direktør for et privat tv-produktionsselskab i Aarhus og direktør for arbejderbevægelsens lokale tv-station i det østjyske. Fra 1991 til i dag har jeg arbejdet som freelancejournalist i bl.a. TV-2 og Danmarks Radio, samt underviser, forfatter, foredragsholder og udvikler af kurser inden for temaer
som medier, politik og samfund. Jeg har haft job i folkeskolen, på højskoler og været leder af en friskole. Politisk var jeg som ung aktiv i den socialdemokratiske arbejderbevægelse både på Fyn og i Østjylland. I en periode var jeg formand for Socialdemokratiet i Aarhus Amt og medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. I 1983 lagde jeg det partipolitiske engagement på hylden og har siden dyrket den politiske interesse uden at være
medlem af et parti.

Bemærk

Der serveres kaffe med småkager i pausen     212-668

Lignende kurser