Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 30 kr/person

Kursusdage

  • 30-10-2023
    Mandag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

Klar dig selv i tre døgn
Intet internet, telefonen virker ikke, strømmen er gået, vandhanen giver ikke vand, varmen er væk, og butikkerne er lukket.
Kan du og dine nærmeste klare jer selv i tre dage med mad, vand, varme og medicin?
For eksempel ved længerevarende strømsvigt, eller når træer vælter under stormen, og redningsberedskabet ikke kan komme frem til din privatbolig, sommerhus eller arbejdsplads?

Undervisningen består af små videoer, korte gruppeøvelser og åben dialog. Vi ser på, hvordan man forebygger, og hvordan man handler hurtigt og rigtigt, hvis der opstår en kritisk situation eller en ulykke.
På kurset lærer man om:
• at tage vare på sig selv, andre og sin bolig
• at forebygge så ulykker og skader helt undgås
• at forberede sig, så man er klar
• hvordan man udarbejder tjeklister og sin egen beredskabsplan
• redningsberedskabet i bred forstand
Det betyder noget for samfundssikkerheden, når du ved, hvad du skal gøre. Så er du med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for dem, for eksempel på sygehuse og plejehjem.
Prisen på kr. 30,- inkluderer kaffe og the.

Beredskabsforbundet er en landsdækkende frivillig organisation med lidt over 6.000 medlemmer.
Forbundet ledes af ulønnede, frivillige ledere på tre niveauer: Landsforbund, regionsforbund og lokale kredsforbund.

Lignende kurser