Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 50 kr/person

Kursusdage

Beskrivelse

ESG - bæredygtighed inden for miljø, sociale aspekter og ledelse.

En aften for virksomhedsejere, ledere, ansatte og øvrige med intersse for bæredygtighed i virksomheder.

Vil du vide mere om, hvordan virksomheder kan tage de første skridt mod en mere bæredygtig fremtid, så kom og vær med til en aften med foredrag, viden og debat.

ESG (Environmental, Social & Governance) er blevet et nøglebegreb for virksomheder, der ønsker at tage ansvar for deres indvirkning på miljøet og samfundet. Det er ikke længere blot et ønske, men i stigende grad en nødvendighed at inkorporere ESG i virksomhedernes dagligdag og markedsføring.
ESG handler om at skabe en positiv indvirkning på vores omverden samtidig med, at man opnår bæredygtig vækst.

Michael Bøtker Møller Nielsen, der driver og ejer ClimEdU, er bæredygtighedsnørd, og har dyrket bæredygtighed som passion i 28 år og arbejdet med området de sidste 20 år.
Han har mange års erfaring som rådgiver og formidler af bæredygtighed og arbejdet med implementeringen og udviklingen af bæredygtighed i virksomheder og organisationer.
Under foredraget vil han dele sin ekspertise og viden om, hvordan ESG kan omsættes til konkrete handlinger i virksomheden.
”Hensynet til miljø og samfund er ikke længere noget, man kan ignorere som virksomhed. ESG handler om at skabe en positiv indvirkning på vores omverden samtidig med, at man opnår bæredygtig vækst. Jeg glæder mig til at dele mine erfaringer og vise, hvordan ESG kan gøres til en integreret del af enhver virksomhed” siger Michael Bøtker Møller Nielsen.

Hvordan kommer man i gang med ESG?
Hvad er ESG?
Hvordan kan ESG implementeres på en omkostningseffektiv måde og indarbejdes i virksomhedens eksisterende struktur?
Hvilke krav der er til rapportering af ESG-data?

Under foredraget vil du få en grundig forståelse af, hvad ESG omfatter, og hvilke komponenter der er centrale i denne tilgang. Der vil blive talt om miljømæssige faktorer, såsom reduktion af CO2-aftryk, ressourceeffektivitet. Sociale faktorer, som arbejdsforhold og mangfoldighed og governance- hvordan god ledelse spiller en afgørende rolle i ESG-implementeringen.

Du vil gå hjem med praktiske tips til, hvordan virksomheder kan opfylde disse krav og samtidig opnå større gennemsigtighed om bæredygtighedsindsatsen.
Uanset om du er helt ny på området eller allerede har taget de første skridt, vil denne aften give dig uvuderlig viden og redskaber til at integrere ESG i din virksomhed på en meningsfuld måde.

Under foredraget serveres kaffe og kage.

Lignende kurser