Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 20-09-2022
    Tirsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

På globalt plan er ca. 200.000 arter uddøde inden for de seneste 500 år som følge af menneskets udbredelse, naturødelæggelse og ressourceforbrug, Dansk natur har det også skidt – faktisk ligger vi i bund i EU og derfor er der brug for at gentænke en dansk naturforståelse, der i højere grad tager udgangspunkt i naturens egne præmisser. Hvorfor har dansk naturpolitik og naturforvaltning ikke standset den igangværende udryddelse af arter og den generelle naturforarmelse? I ord og naturbilleder gør rune Engelbreth Larsen os klogere på den danske naturkrise, og hvorfor vildere naturnationalparker kan være en del af løsningen på problemet.

Konceptet ”naturnationalpark” der er opfundet af forelæseren, er under etablering 15 steder i Danmark, hvilket imidlertid også skaber debat om dyrevelfærd, hegn og sikkerhed. Når man færdes blandt store dyr som vilde heste, bisoner og elge i danske landskaber.

Forelæser og forfatter Rune Engelbreth Larsen er medlem af Det Etiske Råd og Repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening.


Lignende kurser