Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 30 kr/person

Kursusdage

  • 12-10-2023
    Torsdag
    18:30 - 20:30

Beskrivelse

Havet omkring Danmark er i krise. Årsagerne er mange. Den absolut største negative påvirkning er landbrugets udledninger af kvælstof, men der også andre påvirkninger som stresser; fosfor, klimaforandringer, overfiskeri, årtiers opfiskning af sten, råstofindvinding, klapning og gravearbejder. De østjyske fjorde er særlige hårdt ramt. Mange mennesker og intensivt landbrug i oplandet og naturlige forhold, som giver iltsvind. Hvad kan vi gøre?

Stiig Markager, Aarhus Universitet, giver en status for miljøtilstanden i lange Østjylland og diskuterer nogle af de muligheder man har lokalt for at genskabe et godt havmiljø.

Stiig Markager er professor i marine økologi og biogeokemi (havmiljø) ved Aarhus Universitet. Stiig har arbejdet med næringsstoffer og havmiljø i 25 år, underviser i det på universitetet og har deltaget i udarbejdelsen af det faglige grundlag for Vandområdeplanerne.Lignende kurser