Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 50 kr/person

Kursusdage

  • 28-10-2021
    Torsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

Under overskriften ”Vendsyssel Besat” holder Jens-Christian Hansen, der er formidlingschef ved Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring, denne aften foredrag om den tyske besættelse af landsdelen. I løbet af foredraget vil han bl.a. komme ind på Vendsyssels strategisk afgørende rolle i den tyske besættelse af Danmark ud fra et militært perspektiv, men også fortælle om den hverdag, som vendelboerne og de tyske besættere skulle have til at fungere gennem fem mørke år. Foredraget vil herunder komme ind på forsyningssituationen i krigsårene, herunder den omfattende tørvegravning i Store Vildmose, der var en stor arbejdsgiver for mange. Lokalområdets nærhed til flyvepladserne i Aalborg, luftkrigen og de mange nedstyrtede fly i mosen var samtidigt dramatiske begivenheder, der påvirkede lokalbefolkningen. Det samme var nazismen i Vendsyssel og besættelsesmagtens modterror, der også satte sine blodige spor lokalt. Foredraget handler derfor i høj grad om de valg, vendelboerne måtte træffe under besættelsen, hvad enten man blot vendte den kolde skulder til, blev modstandsmand, eller omvendt arbejdede for tyskerne eller sågar blev nazist.

 

jens-christian hansen

Læs mere

Lignende kurser