Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 185 kr/person
  • Efterlønsmodtagere Albertslund, Albertslund 130 kr/person
  • Arbejdsledige Albertslund, Albertslund 130 kr/person
  • Pensionist Albertslund, Albertslund 130 kr/person

Kursusdage

  • 16-05-2023
    Tirsdag
    19:00 - 20:30

Beskrivelse

Arkitekt Frank Ramskov viser rundt, han har været domkirkeværge i 12 år ved domkirken. Der findes ingen bygningsværker i Danmark, som kan byde på samtlige hovedstrømninger i arkitekturen. På en tur rundt om kirken, kan hovedstrømningerne opleves. Der kan påvises: romansk stil, flere eksempler på gotikkens mangfoldighed, nederlandsk renæssance, klassicismen, historicismen og funktionalismen. Øvrige stilarter: barok og rokoko findes kun indenfor i domkirken. Opleve Absalonsbuen af frådsten, den forbinder domkirken med bispegården. På gavlen af Christian d. 4.’s kapel, kan påvises symboler på: de 7 kristne dyder og 4 dødetegn. Desuden få historien om tilblivelsen af den kongelige gravplads fra 1985, hvor Frederik d. 9. og dronning Ingrid ligger. Vi slår lige en sløjfe ind i det gule palæs gård, hvor biskoppen bor, i Konventhusets gård og endelig et kik ind i domprovstens parklignende have.  

Mødested: Ved den daglige indgang til Domkirken, som man møder, når man kommer til kirken fra Stændertorvet.

Lignende kurser