Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 600 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 525 kr/person

Kursusdage

 • 22-02-2023
  Onsdag
  15:00 - 16:30
 • 01-03-2023
  Onsdag
  15:00 - 16:30
 • 08-03-2023
  Onsdag
  15:00 - 16:30
 • 15-03-2023
  Onsdag
  15:00 - 16:30
 • 22-03-2023
  Onsdag
  15:00 - 16:30

Beskrivelse

Dronninger i det nye Danmark – 1863 til nu.
5 Glücksborgske dronninger

I 1863 kom en frisk gren af Danmarks gamle kongefamilie på tronen. Den udvalgte prins Christian af Glücksborg blev kong Christian d. 9. af Danmark. Christian var gift med Louise og sammen havde de 6 børn, som blev begyndelse på det driftige glückborgske dynasti. Prinser og prinsesser kom til verden i store mængder og tronarvinger til den danske trone blev leveret af kronprinsesserne, som giftede sig ind i slægten. Kronprinsesserne kom fra de nærmeste nabolande – Tyskland og Sverige. De var deres pligt som kommende dronninger bevidst - både omkring børn og deres status som dronninger “bag” deres mænd. Der har indtil nu været 4 dronninger, gift med kronprinser og de hver især bragt deres personlighed og baggrund med ind i rollen som dronning af Danmark. De blev alle påvirket af den tid som de levede i og samfundets oplevelse af en dronning – kongens hustru. Dette mønster blev brudt af dronning Margrethe, som blev regent i 1972, da hun ikke havde nogle brødre - hun bragte nyt blod ind i slægten med sit ægteskab med en fransk greve og kom i kraft af sit regentskab til at sætte hele nye rammer for dronningerollen i Danmark.
Denne foredragsrække handler disse kvinder som blev dronninger i Danmark fra 1863. Deres familiebaggrund, deres forhold til mand og børn og deres rolle i det danske samfund. Et samfund som i deres tid blev rigt, demokratisk og rummeligt, men også oplevede økonomiske og politiske kriser og krige. Dronninger i det nye Danmark – 1863 til nu.
Foredragene er med billeder og musik og afholdes af Kulturhistoriker, cand. phil. Lisa Elsbøll.

Onsdag d. 22/2 2023
Louise, prinsesse af Hessen – Kassel (1817 – 1898)
Gift med den senere Christian d. 9. i 1842. Født i Hessen, men opvokset i København, da hendes far var officer i den danske hær. Hun havde et godt ægteskab og fik 6 børn som alle opnåede at blive gift ind i væsentlige europæiske fyrstehuse. Hun var meget smuk, elegant og - måske intrigant? Historien om en dronning som fik ry som kongelig “Giftekniv”

Onsdag d. 1/3 2023
Louise (Lovisa), prinsesse af Sverige (1851 – 1926)
Gift med den senere Frederik d. 8. i 1869. Den unge svenske prinsesse, som kom til det danske hof og aldrig blev en del af sin danske familie. Hun var høj, klodset og indadvendt. Hendes ægteskab var produktivt – det blev til 8 børn, som hun opdrog med strenghed. Hun var velbegavet, personlig velhavende og med årene dybt religiøs, men måske bedraget af Frederik?
Historien om dronningen, hvis mand måske døde på et bordel i Hamborg

Onsdag d. 8/3 2023
Alexandrine, hertuginde af Mecklenburg – Schwerin (1879 – 1952)
Gift med den senere Christian d. 10. i 1898. Hun voksede op i Schwerin og Cannes. Hun mødte sin danske prins og officer i Cannes og her blev hun som 18-årige gift med sin soldat. Hun blev aldrig et stilikon, men var stillig ved siden af den høje konge. Det blev til 2 drenge, “husmoder” på slottet og mange rejser rundt i hele kongeriget. Hun synes at kende sin plads bag kongen?
Historien om dronningen som opdrog Danmarks første moderne konge.

Onsdag d. 15/3 2023
Ingrid, prinsesse af Sverige (1910 – 2000)
Gift med den senere Frederik d. 9. i 1935. Det var en veluddannet, moden og elegant svensk prinsesse Frederik bragte hjem til Danmark. Det blev til 3 små prinsesser, en modernisering af det danske hof både mentalt og fysisk. Hun medbragte blomster, penge og ansvarlighed. Hun stod ikke bag sin mand, men ved siden af. Var hun skaber af det nye danske kongehus?
Historien om dronningen som var Danmarks første moderne dronning.

Onsdag d. 22/3 2023
Margrethe, prinsesse af Danmark (1940-)
Født som prinsesse, men fra 1953 tronfølger efter sin far. I 1967 gift med sin franske greve Henrí og de fik 2 sønner. I 1972 ændres alt – hun bliver dronning. Hun var veluddannet, kunstner og ny i et job uden en dækkende jobbeskrivelse. Hun kom til at skabe sin egen rolle på godt og ondt. Hendes ægtefælle og børn skulle gå bagved, hun skulle lægge stilen for kongehuset ind i det 21. århundrede langt fra 1863 – er det lykkedes?
Historien om dronningen, som blev det nye Danmarks regent.Lignende kurser