Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 24-03-2023
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Kommunesocialismen i 1919

Kommuneskoler, kommunale boligselskaber og kommunale plejehjem har i generationer været en væsentlig bestanddel af velfærdssamfundet. Men hvor-dan blev det realiseret, og hvilken rolle spillede den såkaldte ”kommune-socialisme”?
Blandt de mange forandringer som fulgte af retsreformen 1919 var de demokratisk valgte borgmestre. Hidtil havde de danske borgmestre (med undtagelse af  Københavns) været valgt af kongen. I praksis var det som oftest indenrigsministeren der udnævnte dem, men indførelsen af repræsentative valg i kommunerne resulterede i valget af en lang række socialdemokratiske borgmestre.
De stod for en politik der kaldtes ”reformpolitikken” eller ”kommune-socialisme”, og gik ud på at skabe en kommunalt baseret velfærd hvor det var politisk muligt. For eksempel var det i Helsingør ”kong Peder” Christensen der fra 1919 til -46 stod i spidsen for realisering af moderne kommuneskoler, boliger og plejehjem.


Tre nedslag i den socialdemokratiske historie:

Ved folketingsvalget i 1924 blev Socialdemokratiet Danmarks største parti med 36,6 % af stemmerne, og for første gang kunne der dannes en regering med Thorvald Stauning som statsminister. Forud var gået en afgørende kommunalpolitisk udvikling, der blandt andet havde givet en række socialdemokratiske borgmesterposter landet over.
På såvel det kommunale, som det amtslige og statslige område satte socialdemokraterne deres fingeraftryk, og for eksempel K. K. Steinckes indsats på det sociale område er ofte blevet fremhævet. Men ingen roser uden torne: Steincke havde allerede i 1920 argumenteret for nødvendigheden af racehygiejne, såfremt der kunne blive råd til social velfærd.
I 1930-erne skærpedes modsætningerne med såvel kommunisterne som den yderste højrefløj, og syd for grænsen kom nazisterne i -33 til magten i Tyskland. Men også Stalins Rusland og Komintern gjorde sin indflydelse gældende, og de danske socialdemokrater følte det som en tofrontkrig.

Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser