Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 17-03-2023
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Hvor samerne oprindelig kommer fra, og hvornår de indvandrede til deres nuværende områder er uklart, men det er almindeligt antaget, at de enten er indvandret fra øst eller er urbefolkningen i Norrland, der siden indlands-isens afsmeltning har fulgt renflokkene.
De ældste sikre fund af samisk bosætning dateres dog først til tiden omkring Kristi fødsel, men deres tilstedeværelse i Nordskandinavien kan selvfølgelig være ældre.

Den ældste førstehåndsberetning om samerne er fra vikingetiden (år 890) og er en beretning om et omstrejfende folk, der holdt tamme rensdyr.
Henimod slutningen af middelalderen var deres nomadiske livsform, base-ret på  jagt og fangst samt rensdyrhold i form af større flokke af tamme rener.
Langt mere afgørende bliver kongemagtens interesse i de skind og den skindhandel, der fandt sted i Norrbotten. Gustav Vasa sendte i 1552 en kgl. foged op i Lappmarken for at få et indblik i skattegrundlaget, og det blev hurtigt klart at området kunne give langt større indtægter end hidtil. I løbet af 1700-tallet mistede de fastboende samer deres jord, som kongens foged stjal - og i stedet kunne de kun leje jorden. Samernes brugsret blev betinget af betaling af kgl. afgifter, og med lukning af grænserne på Nordkalotten i 1800-tallet blev adgangen til renernes græsningsarealer indskrænket.
Vi kaste lys over en grum historie om kampen mellem de fastboende og de farende folk, der følger årets gang og renernes vandring.

Lignende kurser