Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 10-03-2023
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Som mange andre grænseområder træder Blekinge også først ud af historiens tåger i vikingetiden. Trods talrige fund fra forhistorisk tid med monumentale grave fra bronze- og jernalder, som vidner om gammel kultur, omtales Blekinge først i en engelsk kilde fra 800-årene.
Senere fremstår Blekinge som dansk, og flere stednavne i landsdelen opregnes i Kong Valdemars Jordebog (1231).
Men kampene mellem den danske og den svenske kongemagt skulle i århundreder skade blekinge-boerne, og især Den Nordiske Syvårskrig (1563-70) ramte området hårdt, og byerne Ronneby og Sölvesborg blev ødelagt af svenske tropper.

Da Blekinge i 1658 tilfaldt Sverige, anlagde svenskekongen Karl d. 11. i 1680-erne den nye isfrie hovedbase for sin orlogsflåde i den strategisk beliggende Karlskrona. De store bøge- og egeskove kunne levere træ til byens værfter, som på kort tid skabte beskæftigelse til mange håndværkere og søfolk. Byen blev samtidig residens for amtmanden i Blekinge Len, og i 1700-tallet var Karlskrona Sveriges 3. største by.

Lignende kurser