Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 24-02-2023
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Landskabet Halland tilhørte i middelalderen den danske krone, og omtales i den såkaldte Hallandsliste (Kong Valdemars Jordebog, 1231). På den tid fandtes to tingpladser (ved Halmstad og ved Varberg). Men fra 1283 havde
Grev Jakob det nordlige Halland som sit grevskab, og det blev efterfølgende forvaltet af hertuginde Ingeborg Håkonsdatter. Først i 1366 blev denne del af Halland erobret af den danske kongemagt (Valdemar d. 4. Atterdag).
Halland forblev dog kun under den danske krone  frem til 1658, hvor Halland kom under den svenske krone. Landskabet skulle dog fortsat blive scene for adskillige dansk-svenske træfninger.

I bogen ”Det danske Imperium” søgte de to forfattere af frigøre sig fra det nationalstats-perspektiv, der har været et karakteristika for de meste danske historieskrivning siden 1864. Men ændrer man perspektivet og i stedet  fokuserer på det grænseoverskridende - og for eksempel ser nærmere på grænseadelen under Kalmarunionen, kan man øjne en dynamisk del af den nordiske adel i unionstiden,  på forholdet mellem de gejstlige og verdslige medlemmer af de tre rigsråd, og deres til tider indbyrdes modstridende interesser. Det vil vi prøve i dette foredrag, og se hvor Historien så fører os hen. I unionstiden er det tydeligt, at høvedsmænd og godssamlere i Halland  forsøger at orientere sig grænseoverskridende.

Lignende kurser