Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 17-02-2023
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

I dansk historieskrivning er det almindeligt antaget, at Skånes natur, topografi og klima er "dansk". Sammenholdt med den nemme søvej over det smalle Øresund - med trædestenene Ven og Saltholm - har man hævdet, at det har gjort det rigtigt og naturligt, at Skåne altid må have hørt til Danmark. At Skåne fra de ældste tider i geografisk henseende må have været en naturlig del af det område, der langt senere skulle komme til at udgøre en dansk statsdannelse.

Sandt er det jo, at Skåne ved Hallandsåsen og de store uigennemtrængelige skove mod nord var adskilt fra de øvrige svenske landsdele. Men vikinge-tiden var netop kendetegnet af kampene om de nye rigsdannelser, som vi for eksempel ser det på den jyske Jellingsten.
Fra 800-tallet findes der kilder som understøtter, at Skåne indgik i en begyndende dansk rigsdannelse, og den seneste forskning i trelleborgene medtager nu de rester af en ringborg fra 900-tallet (tvangsborg?), der 1988-91 blev udgravet i den sydskånske kystby Trelleborg.

Økonomisk fik Skåne en særstilling, der betød, at Lund blev Nordens første og mest betydningsfulde ærkebispesæde (1103), og sammen med sildefiskeriet og Skånemarkedet fik Skånelandet i middelalderen en religiøs og økonomisk tyngde som ingen anden dansk landsdel. Danskernes erobring af Skåne i denne periode er derimod underbelyst i forhold til de følgende århundreders kamp mellem den danske og svenske kongemagt om denne Øresunds-perle.

Lignende kurser