Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 10-02-2023
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Bornholm nævnes som et selvstændigt kongerige, og siden oldtiden har øens bebyggelse bestået af spredtliggende enkeltgårde og huse, der efter kristendommens indførelse fordeler sig på 15 sogne.
Kristendommen slog først rod på øen i midten af 1000-tallet, og i 1200-tallet afløstes de første trækirker af mere robuste stenkirker, der tillige kunne anvende til forsvar og magasiner.

Da Bornholm først og fremmest er en klippeø med god adgang til brudstens-materialer skabtes på øen en bebyggelse, der i meget afviger fra den, som kendes fra det øvrige Danmark. De såkaldte bygdeborge sladrer om en forhistorie med et forsvar mod sørøvere og erobringsforsøg utvivlsomt også i form af vendernes hærgninger i 1100-årene af den rige ø. Vi ser nærmere på argumenter, sprog og arkæologi i et forsøg på at finde indicier og en mulig datering af et bornholmsk kongerige.

Lignende kurser