Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 29-03-2023
    Onsdag
    18:30 - 21:00

Beskrivelse

Moldova – klemt af Rumænien og et Ukraine i krig
Fra 1940 til 1991 var Den Moldaviske Sovjetrepublik en del af Sovjetunionen, og i 1994 fik Republikken Moldova sin første postsovjetiske forfatning. Den havde som formålsparagraf at sikre og udvikle landets etniske og sproglige identitet, ligesom den fastslog landets permanente neutralitet.
Moldova er omfattet af EU's naboskabspolitik, og i 2005 iværksattes en hand-lingsplan for landet med henblik på en tilnærmelse til EU's regler og politiske målsætninger. EU deltager også sammen med OSCE, USA, Rusland og Ukra-ine i bestræbelserne på at mægle mellem Moldova og udbryderregionen: Dnestr-republikken. Ruslands de facto-anerkendelse af udbryderregionen be-laster forholdet til Moldova, og forholdet mellem de to lande kølnedes yder-ligere i 2006, da der opstod uenighed om prisen for gasleverancerne fra det russiske gasselskab GAZPROM - og Rusland stoppede for importen af moldo-visk vin. Også forholdet til nabolandet Rumænien har siden 1990-erne været anstrengt, og som et neutralt land vil Moldova ikke søge medlemskab af NATO, hvis Partnerskab for Fred-samarbejde landet har deltaget i siden 1994.
Vi forsøger, at blive opdateret på udviklingen i Moldova.

Europas kriser og konflikter - før og nu
Ved seniorkonsulent, kulturhistoriker Tommy P. Christensen, Malmø

Russiske angreb på fredelige nabolande, energikrise, nye alliancer og ”frosne” grænsekonflikter. Europæiske historie er ikke blevet nemmere at holde styr på med de talrige kriser og konflikter under – og efter – Den kolde Krig.
I denne spændende række af foredrag tager vi fat i de enkelte europæiske nationers historie og situation før og efter milleniumskiftet. Ofte har der i de enkelte lande være forhold, der også påvirket udviklingen uden for landets egne grænser, og som noget nyt gennemgår vi EAEU's medlemslande – Putins modstykke til EU.
Alle onsdage indledes med en landepræsentation, hvor særpræg af historisk, religiøs og politisk art ridses op, og efter en pause med kaffe, the og kage, tager vi fat på de nyere kriser og konflikter i - og omkring - nationen. Der udleveres udførligt undervisningsmateriale med kildehenvisninger ved alle foredragene. Tilsammen giver det et godt overblik over de væsentligste problemer i nyere europæisk historie.

Der udleveres udførligt undervisningsmateriale, med kildeangivelser ved foredraget.

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.

Lignende kurser