Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 01-03-2023
    Onsdag
    18:30 - 21:00

Beskrivelse

Georgien – et kommende NATO-land eller ?
Det kommer nok som en overraskelse for de fleste danskere, at siden NATO-topmødet i Wales 2014 – efter den russiske invasion af Krim – har man arbejdet målbevidst på den NATO's såkaldte Georgien-pakke. Centralt er det et ”Joint Training and Evaluation Centre” (JTEC) i Tbilisi, Georgiens hovedstad. Centerlederen har det siden 2015 været det danske hjemmeværns opgave at levere. Den dystre baggrund er Rusland-Georgien-konflikten i 2008, der resulterede i oprettelsen - og den russiske anerkendelse af - de georgiske udbryderrepublikker Sydossetien og Abkhasien, som af kyndige iagttagere er en væsentlig ændring af vor tids geopolitiske verden med store konsekvenser for fred og sikkerhed i Europa...


Europas kriser og konflikter - før og nu
Ved seniorkonsulent, kulturhistoriker Tommy P. Christensen, Malmø

Russiske angreb på fredelige nabolande, energikrise, nye alliancer og ”frosne” grænsekonflikter. Europæiske historie er ikke blevet nemmere at holde styr på med de talrige kriser og konflikter under – og efter – Den kolde Krig.
I denne spændende række af foredrag tager vi fat i de enkelte europæiske nationers historie og situation før og efter milleniumskiftet. Ofte har der i de enkelte lande være forhold, der også påvirket udviklingen uden for landets egne grænser, og som noget nyt gennemgår vi EAEU's medlemslande – Putins modstykke til EU.
Alle onsdage indledes med en landepræsentation, hvor særpræg af historisk, religiøs og politisk art ridses op, og efter en pause med kaffe, the og kage, tager vi fat på de nyere kriser og konflikter i - og omkring - nationen. Der udleveres udførligt undervisningsmateriale med kildehenvisninger ved alle foredragene. Tilsammen giver det et godt overblik over de væsentligste problemer i nyere europæisk historie.

Der udleveres udførligt undervisningsmateriale, med kildeangivelser ved foredraget.

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.

Lignende kurser