Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 05-04-2023
    Onsdag
    18:30 - 21:00

Beskrivelse

Kasakhstan – tidl. sovjet-republik uden betydning for Europa?
I Europa har vi let ved at se EU, som en slags Europas forenede nationer. Men for det første findes en del europæiske nationer, som for eksempel, Norge, Schweiz og Storbritannien, der ikke er EU-lande, og for det andet har Rusland i snart 20 år møjsommeligt opbygget en alternativ union, der ligner EU, men også giver stærke mindelser om den hedengangne Sovjet-union. Vi ser nær-mere på Den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) og unionens medlems-lande, med Kasakhstan som eksempel.


Europas kriser og konflikter - før og nu
Ved seniorkonsulent, kulturhistoriker Tommy P. Christensen, Malmø

Russiske angreb på fredelige nabolande, energikrise, nye alliancer og ”frosne” grænsekonflikter. Europæiske historie er ikke blevet nemmere at holde styr på med de talrige kriser og konflikter under – og efter – Den kolde Krig.
I denne spændende række af foredrag tager vi fat i de enkelte europæiske nationers historie og situation før og efter milleniumskiftet. Ofte har der i de enkelte lande være forhold, der også påvirket udviklingen uden for landets egne grænser, og som noget nyt gennemgår vi EAEU's medlemslande – Putins modstykke til EU.
Alle onsdage indledes med en landepræsentation, hvor særpræg af historisk, religiøs og politisk art ridses op, og efter en pause med kaffe, the og kage, tager vi fat på de nyere kriser og konflikter i - og omkring - nationen. Der udleveres udførligt undervisningsmateriale med kildehenvisninger ved alle foredragene. Tilsammen giver det et godt overblik over de væsentligste problemer i nyere europæisk historie.

Der udleveres udførligt undervisningsmateriale, med kildeangivelser ved foredraget.

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.

Lignende kurser