Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 16-12-2022
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Den franske erobring af Moskva

I vesteuropæisk historie har man traditionelt været meget optaget af general Napoleon Bonaparte (1769-1821), der i 1804 kronede sig selv som fransk kejser. Napoleon skaffede sig europæiske forbundsfæller og på højden af sin magt kunne han næsten herske over hele Europa. Men Storbritannien og Rusland lod sig ikke overmande. Vi fokuserer på felttoget mod Rusland, der faktisk kulminerede med Napoleons tropper nåede frem til Moskva i 1812.
En begivenhed, der stadig huskes i Kreml, og er en del af fortællingen om Vesten som en bestandig trussel mod Det russiske Imperium. Sammen med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen ser vi nærmere på dette aspekt af den russiske historie og diskuterer, hvilken betydning  det kan have?


Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser