Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 09-12-2022
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Stormogulen, Krimtatarerne og rusriget som et mongolsk lydrige

I den polske by Kraków kan man på Santa Maria kirken høre en stadstrompetér, der blæser på trompet en gang i timen til minde om den trompetér, der i 1241 blæste til advarsel mod de mongolske horders fremstød, men kort efter blev han ramt af en pil gennem halsen og var dræbt.
Denne polske legende henleder dels opmærksomheden på at mongolerne havde mange dygtige bueskytter, dels at mongolernes kæmperige medførte, at det gamle rus-rige med hovedsæde i Kijev gik totalt i opløsning, hvilket splittede de slaviske folk. Hovedparten af det russiske rige kom under mongolsk herredømme, hvorimod Hviderusland (: Belarus) og Ukraine kom under først litauisk og siden polsk styre. Sammen med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen graver vi også i mange russiske historikeres fortolkning af begivenhederne, hvor mongolernes herredømme ses som en væsentlig del af forklaringen på Rusland derved fik en langvarig isolation i forhold til Vesteuropa.


Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser