Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 02-12-2022
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Ruslands krige – siden Berlinmurens fald

I efteråret 2015 valgte Rusland at intervenere i Syrienskrigen, ikke af humanitære årsager, men for at afstive Assads regime og pleje sine egne interesser i Mellemøsten. Krigsdeltagelsen omfattede med tiden mange aktører og er en kompliceret historie.
Fokuserer man på den russiske deltagelse - og ser den i sammenhæng med de andre militære ”specialoperationer” som krigen i Transnistrien (1990-92), den 1. tjetjenske krig (1994-96), den 2. tjetjenske krig (1999-2000), 5-dags-krigen mod Georgien (august 2008), Krigen i Sydossetien (2008), annekteringen af Krim-halvøen (marts 2014) og senest angrebet på Ukraine d. 24. februar 2022 har det vel været naivt at satse på, fredelig samhandel, hvis den langsigtede plan er en genskabelse af et storrussisk imperium?
Vi kaster et kritisk blik på de mange begivenheder sammen med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen.


Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser