Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 18-11-2022
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Kup og kaos - Sovjetunionen i 1990'erne

Andrei Kozyrev var udenrigsminister i Rusland under præsident Boris Jeltsin fra august 1991 til januar 1996. Under kupforsøget mod Mikhail Gorbatjov i august 1991 var han til stede, da kampvogne rykkede ind for at erobre det russiske Hvide Hus, hvor Boris Jeltsin blev berømt, da han stod på en tank for at tale til den forsamlede mængde.
Derefter rejste Kozyrev til Paris for at samle international støtte, og - om nødvendigt - danne en russisk eksilregering. Han deltog i forhandlingerne i Brezhnevs tidligere jagthytte i Belazheva, Hviderusland, hvor lederne af Rusland, Ukraine og Hviderusland blev enige om at løsrive sig fra Sovjet-unionen og danne et ”Commonwealth af Uafhængige Stater”.
Kozyrevs pro-vestlige orientering gjorde ham til en mere og mere upopulær skikkelse i Rusland, da landets økonomi kollapsede - og fremkomsten af de ultravelhavende oligarker forsurede almindelige russeres hverdag. Det gjorde dem naturligt nok bitre, da de led under følgerne af det de oplevede som de vestlige ideer om demokrati og markedskapitalisme.


Ruslands historie - krige og stormagtsdrømme?

Rusland har i mere end hundrede år haft afgørende indflydelse på Europas historie. Det russiske zardømme afløstes på voldelig vis af den russiske revolution, bolsjevikkernes beslaglæggelse af al privat ejendom i landet, borgerkrigen mellem Røde og Hvide, Stalintiden, den store Fædrelandskrig og de mange kriser under Den kolde Krig frem til Sovjetunionens endelige sammenbrud i 1990-erne.
I denne foredragsrække ser vi nærmere på et udvalg af perioder i Ruslands historie siden 900-årene, og bliver klogere på udviklingen fra Rus-riget, det mongolske herredømme, tiden under Peter den Store og Katharina d. 2.s Rusland, franske, engelske og tyske aggressioner mod russervældet og senest oplevelsen af en NATO-omklamring. Der er selvfølgelig også foredrag om
Ruslands mange krige siden Berlinmurens fald og senest invasionen af Ukraine i 2022 - efter mange løgne om det modsatte.


Bemærk

Der serveres kaffe og kage i pausen.
Der udleveres undervisningsmateriele, i form af kompendie, specielt udviklet til dette foredrag.

Se mere om Tommy her

Lignende kurser