Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Slaget ved Thermopylæ
Ifølge den græske historiker Herodot mistede perserne langt flere folk end grækerne - omkring 25.000 døde. De 300 spartanere, der deltog i de tre dages kampe på slagmarken ved det omkring 15 meter brede bjergpas, anvendte tiden før slaget med rede deres lange hår!
I 481 f.v.t. havde mange hellenske bystater etableret et forsvarsforbund under Spartas ledelse. I foråret 480 f.v.t. sendte de først en hær til Tempeldalen i Thessalien, men trak sig tilbage, før perserne nåede frem.

Hovedforsvarslinjen blev nu bjergpasset ved Thermopylæ der bevogtedes af en hær under spartanerkongen Leonidas, mens flåden dækkede strædet mellem Thermopylæ og Euboia. Sammen med en række græske bystater, der havde indgået en alliance med Sparta, var de spartanske krigere klar til at dø for deres konge Leonidas I (ca. 540 f.v.t. - 480 f.v.t.), der var den 17. konge af den agiadiske slægt.

Det tre dage lange slag ved det smalle bjergpas Thermopylæ i det centrale Grækenland mellem Leonidas og den persiske armé under ledelse af deres hersker Xerxes ende godt nok med et nederlag til grækere og spartanere, men er af forfattere og historikere blevet fremhævet som et lysende eksempel på heltedåd mod alle odds. Vi ser nærmere på de voldsomme stridigheder, mod og motivation  samt slagets betydning for de følgende kampe, der havde til formål at ødelægge den persiske flåde i Middelhavet.


Der serveres Kaffe og kage, samt udleveres undervisnngsmaterialer

Bemærk

Der serveres Kaffe og kage, samt udleveres undervisnngsmaterialer     212-952

Lignende kurser