Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 24-09-2021
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Karl den Store - Europas skaber?
I lighed med store imperiebyggere som Konstantin den Store og kejser Augustus eg Karl den Store (regent år 768-814) blevet fremhævet som den der i Vest- og Centraleuropa søgte at skabe et rige (Frankerriget, 493-843).

Da romernes herredømme i Gallien gik i opløsning i slutningen af 400-årene skabte frankerne et rige, der med tiden kom til at omfatte områderne, der i dag svarer til det nuværende Frankrig, Belgien, Holland, Schweiz, næsten hele Tyskland samt store dele af Spanien og Italien!
Det krævede godt nok 53 felttog, og vi håndplukker lidt i den energiske stridsmands "dåb ved sværdet" og behandlingen af de hedenske saksere.
Ved traktaten i Verdun år 843 blev riget delt i tre, hvor det vestligste af disse blev forløberen til det nuværende Frankrig.

Kendte historiske skikkelser - og deres betydning
Personlighedens rolle i historien er omtvistet, men viden om kendte historiske skikkelsers liv og levned har siden antikken været vendt og drejet. Det er nemlig langt sværere af få greb om tidsånden og de materielle forandringer, så med disse foredrag ses vi på nogle magthavere og deres samtid. Er det deres handlinger, som gjorde den store forskel? 

Der serveres Kaffe og kage, samt udleveres undervisnngsmaterialer

Bemærk

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.
Undervisningsmateriale udleveres undervejs     212-944

Lignende kurser