Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 680 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 595 kr/person

Kursusdage

 • 03-09-2021
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 10-09-2021
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 24-09-2021
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 08-10-2021
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 15-10-2021
  Fredag
  13:00 - 15:30
 • 29-10-2021
  Fredag
  13:00 - 15:30

Beskrivelse

Kendte historiske skikkelser
- og deres betydning

Personlighedens rolle i historien er omtvistet, men viden om kendte historiske skikkelsers liv og levned har siden antikken været vendt og drejet. Det er nemlig langt sværere af få greb om tidsånden og de materielle forandringer, så med disse 6 foredrag ses vi på nogle magthavere og deres samtid. Er det deres handlinger, som gjorde den store forskel? 

Fredag d. 03.09.2021
Flavius Valerius Constantinus - den første kristne kejser?
Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (272-337) blev i år 306 udråbt til kejser af sine soldater som Konstantin den Store. Det skulle dog først være i år 324, at han kunne regere som kejser over hele romerriget. Inden havde han dog - ifølge biografen Eusebios af Caesarea - i 312 set et flammende kors på himlen med de manende ord: In hoc signo vinces (: I dette tegn skal du sejre). Vi kaster et kritisk blik på de såkaldte soldaterkejsere og kristendommens rolle i spillet om kejsermagten, og den nye østromerske hovedstad Byzantion (fra år 337: Konstantinopel).

Fredag d. 10.09.2021
 Alarik - en romersk lejesoldat der indtog byen Rom
Visigoteren Alarik var født omkring 370 i en overklassefamilie og tjente som lejesoldat i hjælpetropperne under kejser Theodosius I. (Den Store). År 394 ledte han en visigotisk hær i Slaget ved Frigidus. Men ved kejser Theodosius' død året efter, valgte visigoterne at bryde med Rom og hylde Alarik som deres konge.
Den nye vestromerske kejser, Flavius Honorius (384-423, 393 udråbt til medkejser af sin far, Theodosius) overtog ved faderens død styret i Romer-rigets vestlige del, indtil 408 under hærchefen Flavius Stilichos' (c.365-408)
formynderskab, der var gift med en niece til kejser Theodosius den Store.
Fra 402 residerede kejser Honorius i byen Ravenna, og han var reelt uden muligheder for at dæmme op for folkevandringerne og den begyndende op-løsning af Det Vestromerske Rige. Da Alarik ønsker om land og fornødenheder til sine tropper og fordrevne folk var Honorius afvisende, og det skulle blive skæbnesvangert for Rom og byens indbyggere. 

Fredag d. 24.09.2021
Karl den Store - Europas skaber?
I lighed med store imperiebyggere som Konstantin den Store og kejser Augustus eg Karl den Store (regent år 768-814) blevet fremhævet som den der i Vest- og Centraleuropa søgte at skabe et rige (Frankerriget, 493-843).
Da romernes herredømme i Gallien gik i opløsning i slutningen af 400-årene skabte frankerne et rige, der med tiden kom til at omfatte områderne, der i dag svarer til det nuværende Frankrig, Belgien, Holland, Schweiz, næsten hele Tyskland samt store dele af Spanien og Italien!
Det krævede godt nok 53 felttog, og vi håndplukker lidt i den energiske stridsmands "dåb ved sværdet" og behandlingen af de hedenske saksere.
Ved traktaten i Verdun år 843 blev riget delt i tre, hvor det vestligste af disse blev forløberen til det nuværende Frankrig.

Fredag d. 08.10.2021
Alfred den Store - de fattiges beskytter
I år 849 fødtes den yngste af kong Æthelwulf af Wessexs fem sønner, Alfred, og han forventede ikke at få kongekronen. I stedet rejste han ud i Europa, bl.a. til Rom, og dyrkede lærdommens kilder i næsten 20 år. Da hans fire brødre var døde, måtte han bestige tronen og var fra 871 til sin død i 899 konge af Wessex i England. Vi hører om hans skærmydsler med danskerne i East Anglia, Northumbia og Mercia, der også havde appetit på Alfreds Wessex. Hans omsorg for folkesproget angelsaksisk, lov og ret samt sikringen af riget vil også blive berørt.

Fredag d. 15.10.2021
Trajan - den bedste kejser?
Marcus Ulpius Trajanus, der var født o.53 i Spanien, blev den første romerske kejser (år 98-117), der ikke kom fra den italiske halvø og erobrede store landområder i den nære Orient. Han havde med stor dygtighed tjent sig op gennem den romerske hær og fastholdt grebet om de erobrede områder. Ved at annektere Dakien (Dacia), der strakte sig mellem Karpaterne og Balkan-bjergene, og etablere en ny romersk provins gav han samtidig Rom adgange til de lukrative guldminer i området. Fremgangen fortsatte ude og hjemme og det begejstrede senat tildelte ham titlen "Optimus Princeps" - den bedste kejser. Vi får hele historien også de omfattende byggerier der gjorde Rom til et arkitektonisk centrum, og fortsat sætter sit præg på byen.

Fredag d. 29.10.2021
Diocletian - et styre baseret på princippet: Del og hersk
Soldaterkejseren Gajus Aurelius Valerius Diocletianus, mest kendt som Diocletian, blev valgt sine tropper i år 284, og efter at have besejret kejser Carinus året efter anerkendtes han som rigets enekejser.
Han foretrak de gamle romerske guder (polyteisme) og forfulgte fra 303 de monoteistiske kristne med et edikt. Det medfødte mange henrettede kristne, konfiskation af deres ejendomme og ødelæggelse af de kristnes kirker.
Vi hører om hans styreform, der omfattede medregenter og en omorganisering af provinserne, der fordoblede antallet af provinserne. Det fungerede så godt, at han med sin medregent og kejser i de vestlige provinser, som den første romerske kejser i år 305 valgte at trække sig tilbage til sit palads i Salona (nuv. Split i Kroatien). Men var det nu klogt?

Bemærk

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.
Undervisningsmateriale udleveres undervejs

Lignende kurser