Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 75 kr/person

Kursusdage

  • 21-09-2021
    Tirsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

Foredraget vil tage udgangspunkt i den nyligt udkomne bog Evighedernes By: Rom og fokuserer på Rom i middelalder og renæssance.

I 400-tallet var Rom det vigtigste kristne valfartssted. Det skyldtes især fortællingerne om, at her var apostlene Peter og Paulus begravet. I løbet af de følgende århundreder styrkedes pavens position som verdslig magthaver i Rom og samtidig som religiøst overhoved for alle kristne. Gennem hele middelalderen var denne dobbeltrolle forbundet med udfordringer både inden og uden for Roms bymure. Pavestolen blev i 1400-tallet genetableret i Rom. Renæssancepaverne spejlede sig i antikke storhed, og i årtierne omkring 1500 blev rejst nogle af de mest pragtfulde bygningsværker i byen. Foredragsholder Louise Nyholm Kallestrup er Ph.d. og lektor ved Institut for Historie på SDU. Hendes forskningsområde er bl.a. Roms historie i middelalder og tidlig moderne tid.
I samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet.

Louise Nyholm Kallestrup

Læs mere

Lignende kurser