Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 330 kr/person

Kursusdage

 • 08-09-2021
  Onsdag
  10:00 - 12:00
 • 15-09-2021
  Onsdag
  10:00 - 12:00
 • 22-09-2021
  Onsdag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

Verden, Naturen og Klimaet
Hold nr. 7721220002
Pris: kr. 330,-


8. september - Klimaændringer 
- Uwe Lindholdt, biolog, kemiker,

Klimaændringer er uden tvivl et af de største natur- og miljøproblemer vi har i dag. Hvorfor er der så meget uenighed herom blandt forskere, politikere og befolkning, for som nogle siger, så har klimaet jo altid ændret sig? Hvordan og hvorfor har jordens klima ændret sig gennem tiderne? Hvordan undersøger man det? Hvad er årsagerne til den nuværende globale opvarmning, og hvilke konsekvenser kan den få for vores planet? Hvordan vil den globale opvarmning påvirke flora og fauna bl.a. i Danmark og i Arktis? Hvad kan vi som enkeltpersoner og samfund gøre for undgå uønskede klimaændringer?


15. september – Blomsterbørn og landkollektiver
- Bernt Stubbe Østergaard, cand.scient.pol

Bæredygtighed – Hvordan inspirerer vi de unge født ind i det nye årtusinde?
Klimadebatten tog sin begyndelse i 1970’erne med protester mod atomkraft, miljøsvineri og krav om renere madvarer. Foredragsholderen var med dengang og i bogen Blomsterbørn – livet i landkollektiverne, kommer han med det utopiske bud på en bæredygtig vej frem i 2020’erne. Efter 1970’erne fulgte årtiers besparelsespolitik på de offentlige budgetter, og frie tøjler i finansverdenen, der blot uddybede krisen. Nu oplever vi at klimakrisen virkelig kradser og Coronavirussen vender op og ned på vores hverdag. Hvilken relevans har kollektiverfaringerne fra 1970’erne i dagens Danmark? Kan det afhjælpe ulighed og styrke bærdygtigheden i det skæve Danmark?


22. september – Verdensmålene anno 2021 — hvem skal bringe os i mål?
- Mads Ejsing, kandidat i statskundskab, phd studerende i Politisk Teori

Foredraget giver en introduktion til FN’s 17 verdensmål, der blev indgået i 2015 og forpligter FN’s 193 medlemslande på at skabe en mere lige og bæredygtig verden inden udgangen af 2030. Hvad var baggrunden for indgåelsen af verdensmålene, og hvor står vi dag? Foredraget tager afsæt i oplægsholderens bidrag til bogen “Globale Mål: Visionen om bæredygtig udvikling”, der udkom sidste år. Her sættes der særligt fokus på den rolle verdensmålene spiller som styringsredskab i kampen mod globale klimaforandringer. Tesen er, at der er behov for at udvikle et mere demokratisk globalt lederskab, hvis vi skal nå de fastsatte mål, inden det er for sent.

Lignende kurser